Fysioterapeut, MR Morten Topholm

Fysioterapeut, Master i Rehabilitering, Cert. MDT, Exam. MPT

Morten Topholm

Aut. Fysioterapeut & Master i Rehabilitering
Certificeret McKenzie Terapeut (Cert. MDT)
Eksamineret Manuel Terapeut (Exam. MPT)

Morten er uddannet fysioterapeut i 1999. Han har siden specialiseret sig indenfor undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter med ryg- og nakkeproblemer.

Udover grunduddannelsen som Fysioterapeut, har han i 2006-2008 taget en Master i Rehabilitering (MR) fra SDU. Denne blev afsluttet med en specialeafhandling på patientperspektivet, hos patienter med kroniske smerter med diagnosen Modic forandringer i rygsøjlen.

Morten har derudover indenfor manuel behandling taget Certificeret McKenzie-uddannelse (Cert. MDT), og er Eksamineret Manuel Terapeut (Exam. MPT).

På Odense Rygklinik holder vi os derudover løbende opdateret med nyeste faglige viden på rygområdet igennem kurser, workshops og konferencer.

Morten har primært arbejdet som praktiserende fysioterapeut, og de sidste 10 år udelukkende haft fokus på patienter med ryg- og nakkeproblemer. Han har desuden arbejdet på Rygklinikken på Slagelse Sygehus’ Reumatologiske afdeling, hvor han udredte, diagnosticerede og behandlede komplicerede rygpatienter.

Morten har deltaget i flere udviklingopgaver på rygområdet i årene 2004-2014. Deltog ex. i 2010 i at udvikle forløbsprogrammet for rygpatienter i Region Syddanmark, som senere blev udbredt til hele Danmark.

Han er fagligt engagereret, og sidder i McKenzie Danmarks bestyrelse, hvor han arbejder for at forbedre sundhedsforskning indenfor rygområdet.

Han har derudover en bestyrelsespost i Dansk Selskab for Fysioterapi, hvor man arbejder for forbedring af de de sundhedsfaglige tilbud. Dette både indenfor fysioterapi, og i samarbejde tværfagligt og -sektorielt med øvrige faggrupper.

Odense Rygkliniks faglige værdier

På Odense Rygklinik ligges vægt på at give en meget grundig førstegangsundersøgelse, og derudfra en behandlingsplan. Dette indebærer at give kompetent manuel behandling og træning. Derudover fokus på, at du som patient grundigt lærer øvelser og træning, som gør, at du kan behandle dig selv.

Er rygproblemet af længerevarende karakter, eller decideret kroniske rygsmerter, hjælper vi dig bedst muligt med at lindre symptomerne. Desuden igennem en rehabiliteringsmæssig tilgang, at opnå det bedst mulige funktionsniveau, og finde en ny balance i dit liv.

Klinikken indgår kompetent i dialog med praktiserende læge,  sygehusreumatologer, kommune, samt jobcenter og arbejdsgiver. Dette giver det bedste udgangspunkt for vi i fællesskab kan finde det rette funktionsniveau for dig. Kan vi, mod forventning, ikke hjælpe dig, så hjælper vi dig videre til rette udredning og behandling i sundhedsvæsenet

På Odense Rygklinik skriver vi altid en epikrise til din praktiserende læge, for at sikre det bedst mulige sundhedsfaglige forløb.

Vi kommunikerer dog aldrig med 3. part, hverken telefonisk eller i skrift, med mindre du har givet tilladelse hertil.

Odense Rygklinik ser frem til at hjælpe dig med dit rygproblem!