Fysioterapeut, MR Morten Topholm

Fysioterapeut, Master i Rehabilitering

Cert. MDT, Exam. MPT

Morten Topholm

Aut. Fysioterapeut & Master i Rehabilitering
Certificeret McKenzie Terapeut (Cert. MDT)
Eksamineret Manuel Terapeut (Exam. MPT)

Morten er uddannet fysioterapeut i 1999. Han har siden specialiseret sig indenfor undersøgelse, diagnostik behandling og træning af patienter med nakke og øvrige rygsmerter.

Udover grunduddannelsen som Fysioterapeut, har han i 2006-2008 taget en Master i Rehabilitering (MR) fra SDU. Denne blev afsluttet med en specialeafhandling på patientperspektivet, hos patienter med kroniske rygsmerter.

Morten har derudover indenfor manuel behandling taget Certificeret McKenzie-uddannelse (Cert. MDT), og er Eksamineret Manuel Terapeut (Exam. MPT).

Morten har primært arbejdet som praktiserende fysioterapeut, og de sidste 15 år primært haft fokus på patienter med ryg-, nakke- og bækkenproblemer. Han har desuden arbejdet på Neurokirurgisk afdeling på OUH 1 år, samt Rygklinikken på Slagelse Sygehus’ Reumatologiske afdeling 1 år, hvor han udredte, diagnosticerede og behandlede komplicerede patienter med rygsmerter.

Morten har deltaget i flere udviklingopgaver på rygområdet i årene 2004-2014. Han blev i 2010 udpeget til at udvikle forløbsprogrammet for rygpatienter i Region Syddanmark, som senere blev udbredt til hele Danmark. Var i 1 1/2 år ansat i Region Sjælland med implementering af samme forløbsprogram fra 2013-2014.

Han har været gæsteunderviser på SDU på Master i Rehabiliteringsuddannelsen.

Udover at være en dygtig klinisk fysioterapeut, har Morten en stor viden om det sammenhængende sundhedsvæsen, og tilbud i andre sektorer, så du kan blive sendt videre til rette behandlingstilbud, hvis vi mod forvening ikke kan hjælpe dig.

Morten deltager løbende i konferencer, efter- og videreuddannelse og holder sig ajour med nyeste viden på rygområdet. Du vil således altid møde den mest kompetente behandling på Odense Rygklinik

Odense Rygkliniks faglige værdier

På Odense Rygklinik ligges vægt på at give en meget grundig førstegangsundersøgelse, og derudfra ligger vi behandlingsplanen. Dette indebærer at give kompetent manuel behandling og rygtræning. Derudover fokus på, at du som patient grundigt lærer øvelser og træning, som gør, at du gradvist kan overtage behandling af dig selv.

Er rygproblemet af længerevarende karakter, eller decideret kroniske rygsmerter, hjælper vi dig bedst muligt med at lindre symptomerne. Desuden igennem en rehabiliteringsmæssig tilgang, at opnå det bedst mulige funktionsniveau, og finde en ny balance i dit liv, hvis vi ikke kan gøre dig smertefri.

Klinikken indgår kompetent i dialog med praktiserende læge,  sygehusreumatologer, kommune, samt jobcenter og arbejdsgiver, hvis du ønsker det. Kan vi, mod forventning, ikke hjælpe dig, så hjælper vi dig videre til rette udredning og behandling i sundhedsvæsenet

På Odense Rygklinik skriver vi altid en epikrise til din praktiserende læge, for at sikre det bedst mulige sundhedsfaglige forløb.

Vi kommunikerer dog aldrig med 3. part, hverken telefonisk eller i skrift, med mindre du har givet tilladelse hertil.

Odense Rygklinik ser frem til at hjælpe dig med dine rygsmerter!

Du finder behandlingstakster her.