Rygundersøgelse, rygbehandling & rygtræning

Rygundersøgelse, rygbehandling & rygtræning

Som rygpatient, hvad enten det er nakke-, lænde- eller øvrige rygsmerter, eller smerter fra bækkenled, kan der være mange årsager hertil. Vi vurderer med en grundig klinisk fysioterapi undersøgelse, hvad som er årsagen til dit rygproblem, og fastligger en behandlingsplan herudfra.

Langt de fleste rygsmerter skyldes ikke alvorlige ting som ex. en diskusprolaps, og kan med fysioterapuetisk rygbehandling og -træning, blive bedre og forsvinder helt med tiden. Odense Rygklinik er specialiseret i undersøgelse og behandling af diskusprolaps, stenose, spondylolistese og andre rygproblemer.

Behandlingsformer Odenserygklinik

Har du et rygsmerter, har du en god prognose, for at komme tilbage til normal funktionsniveau. Vi kan hjælpe dig med at den naturlige opheling går hurtigere med manuel behandling, McKenzieøvelser og træning, samt vejledning i progressionen i din daglige funktionsniveau i samarbejde med dig.

I kortere perioder skal du måske afstå for at lave tunge løft, eller løbe, o.l., men de fleste hverdagsaktiviteter kan med kompensatoriske strategier oftest udføres sideløbende med din rygbehandling. Vi vejleder dig heri i behandlingsforløbet.

Er behandlingen ukompliceret, er du ofte ude af døren igen efter 4-8 behandlinger, og kan klare dig selv med øvelser og træning vi giver dig med.
Er problemstillingen af mere kompliceret karakter, skal en længere behandlings- og træningsintervention til. Derudover kan vi med fordel involvere arbejdsgivere og evt. Jobcenter i dialogen, så de løbende tilpasser dit funktionsniveau pga. rygproblemet, med de udfordringer de udsætter dig for.

Oftest vil vi kunne vurdere i løbet af 2-3 behandlingsgange, om du er i bedring eller ej, og om vi kan hjælpe dig.
Selvom du ex. har en diskusprolaps eller diskusprotrusion, så bliver ca. 95% af alle patienter faktisk raske i løbet af de første 4-8 uger i fysioterapeutisk rygbehandling og -træning.

Vi er i Odense Rygklinik særligt kompetente til at hjælpe dig hermed.

Rygproblemer vi behandler i klinikken:

– Diskusprolaps
– Diskusprotrusion
– Hold i nakke eller lænd
– Facetledslåsninger og -smerter
– Bækkenledsproblemer
– Hofteleds smerter
– Stenose og foraminal stenose
– Muskelsmerter
– Nervesmerter (ANT) i arme og ben som følge af rygproblemer

Vi behandler dit problem med:

– Manuel behandling
– McKenzie øvelser
– Neurodynamisk behandling (ANT)
– Træning, individuelt og på hold
– Ergonomisk vejledning rettet mod fritid og arbejde
– Evt. dialog/rundbordssamtale med arbejde og Jobcenter om tilbagevenden til arbejde (TTA).

Kan vi mod forventning ikke hjælpe dig, så sender vi dig via egen læge videre med en epikrise, samt anbefaling om evt. yderligere udredning og behandling ex. hos reumatolog eller til MR scanning via egen læge.

Vi sender altid en epikrise til din praktiserende læge i slutning af behandlingsforløbet, og evt. undervejs, så du får den bedst muligt koordinerede behandling.
Vi samarbejder også gerne parallelt med øvrige behandlere undervejs i dit forløb.

Du har efter sundhedsloven altid ret til at afstå, at vi kommunikerer med andre. Vi udleverer aldrig personfølsomme oplysninger til 3. part uden dit samtykke.

Logo Odenserygklinik