Fysioterapeut, MSA Eva Hauge

Eva Hauge

Fysioterapeut, DipMDT (McKenzie)
Master i Sundhedsantropologi (MSA)
Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi

Eva er uddannet i Esbjerg i 1985, har mange års erfaring som praktiserende fysioterapeut fra specialist sygehuse, ex. Rygcenter Ringe (nu Middelfart Rygcenter), og har siden 1992 specialiseret sig indenfor undersøgelse, diagnostik og behandling af personer med ryg- og nakkesmerter. Med en lang efteruddannelse indenfor manuel terapi, har Eva særligt haft fokus på ”McKenzie uddannelsen (MDT)”, og gennemførte i 2000 Diplomuddannelsen i MDT i USA. Yderligere har Eva efteruddannelse indenfor muskuloskeletal fysioterapi, Mulligan-konceptet, coaching, kognitiv terapi og hun opdaterer løbende sin viden bl.a. gennem deltagelse på internationale og nationale konferencer. Eva har erfaring og interesse for patienter med generelle smerter i bevægeapparatet, har hun også gennem en del år haft en særlig viden indenfor området – patienter med kroniske smerter.Eva har altid et stort fokus på mødet med sine patienter, en grundig udredning, at patientens ønsker bliver hørt og at der i samråd lægges en god behandlingsplan.

 

Odense Rygkliniks faglige værdier

På Odense Rygklinik ligges vægt på at give en meget grundig førstegangsundersøgelse, og derudfra ligger vi behandlingsplanen. Dette indebærer at give kompetent manuel behandling og rygtræning. Derudover fokus på, at du som patient grundigt lærer øvelser og træning, som gør, at du gradvist kan overtage behandling af dig selv. Hjælp til selvhjælp er vores motto, og vi arbejder altid henimod at du bliver selvhjulpen. Derfor ser du, at vi enten løser dit rygproblem, eller sender dig videre til yderligere udredning. Er rygproblemet af længerevarende karakter, eller decideret kroniske rygsmerter, hjælper vi dig bedst muligt med at lindre symptomerne. Desuden igennem en rehabiliteringsmæssig tilgang, at opnå det bedst mulige funktionsniveau, og finde en ny balance i dit liv, hvis vi ikke kan gøre dig smertefri. Klinikken indgår derfor i kompetent dialog med din praktiserende læge,  sygehusreumatologer, kommune, samt jobcenter og arbejdsgiver, hvis du ønsker det. Kan vi, mod forventning, ikke hjælpe dig, så hjælper vi dig videre til rette udredning og behandling i sundhedsvæsenet. På Odense Rygklinik skriver vi altid en epikrise til din praktiserende læge, for at sikre det bedst mulige sundhedsfaglige forløb. Vi kommunikerer dog aldrig med 3. part, hverken telefonisk eller i skrift, med mindre du har givet tilladelse hertil.

Odense Rygklinik ser frem til at hjælpe dig med dine rygsmerter!